Uzman Görüşleri

Prof. Dr. Zeynep B. Güngör

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İdrar mikroskopisi (bakteri ve beyaz kan hücreleri), idrar stripi ile lökosit esteraz ve nitrit tayini gibi hızlı idrar testleri çocuklarda erken idrar yolu enfeksiyonu tanı ve takibinde sıklıkla kullanılan triaj testler arasında yer almaktadır.Bunlara ek olarak; günümüzde idrar yolu enfeksiyonu tanısı için halen idrar kültürü altın standart olarak kabul edilmektedir. İdrar kültür ile bakteri üremesinin görülebilmesi için en az 18 saat gereklidir. Dolayısıyla hızlı ön tanı açısından; günlük pratikte kullandığımız testlerden, enfeksiyon göstergesi olarak nitrit tayini yapan ve bebek bezine adapte ederek geliştirdiğimiz Pine Smart; hızlı ön tanı ve gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçerek,  ailelere ve hekimlere büyük kolaylık saylayabileceği görüşündeyim.